Vi leverer høj kvalitet takket være godt samarbejde mellem borgerne og personalet.

Har du brug for et plejefirma som tænker på dine behov? Som sætter dig i fokus? Er du blevet visiteret til pleje eller praktisk hjælp, så har du ret til selv at vælge hvem din udbyder er.

Privat Pleje & Omsorg er et privat ejet firma som er godkendt til at levere pleje og praktisk hjælp i Ikast-Brande og Herning kommuner. Hos os fokuserer vi på den enkelte borgers behov. Vi respekterer dig, dit hjem, dine behov og ønsker. Vi ved, at det er dit hjem, vi kommer i. Privat Pleje & Omsorg yder hjælp til alle aldersgrupper, fra de helt unge til ældre.   

Vores mål er at blive den mest attraktive hjemmepleje og vigtigste samarbejdspartner i Herning og Ikast-Brande kommuner

Hos Privat Pleje & Omsorg er det ikke nok at vi bare levere plejen, Vi føler at vi er en del af et fællesskab. derfor er det vigtigt at vi er med til at gøre det lokale miljø bedre for vores borger, derfor støtter Privat Pleje & Omsorg hvert år med et beløb til foreningen ”Vores Ikast”.

Privat Pleje og Omsorg arbejder i tæt samarbejde med Ikast-Brande kommune vedr. arbejdsprocesser og tilgange.