Vi leverer høj kvalitet takket være godt samarbejde mellem borgerne og personalet.

Har du brug for et plejefirma som tænker på dine behov? Som sætter dig i fokus? Er du blevet visiteret til pleje eller praktisk hjælp, så har du ret til selv at vælge hvem din udbyder er.

Privat Pleje & Omsorg er et privat ejet firma som er godkendt til at levere pleje og praktisk hjælp i Ikast-Brande og Herning kommuner. Hos os fokuserer vi på den enkelte borgers behov. Vi respekterer dig, dit hjem, dine behov og ønsker. Vi ved, at det er dit hjem, vi kommer i. Privat Pleje & Omsorg yder hjælp til alle aldersgrupper, fra de helt unge til ældre.

Vores mål er at blive den mest attraktive hjemmepleje og vigtigste samarbejdspartner i Herning og Ikast-Brande kommuner.